มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP จัดดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร”

EDF-Foundation-TCP-Group-school-agricultural-project-visit-1.jpg Learning-to-adapt-for-schools-2-0.jpg

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร” สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมโครงการ การบริหารจัดการ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จ รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่วิชาเรียน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที