มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด

China-1.jpg 83470020_2770588166354788_1907071316008108032_o-2.jpg Announce_BSRU-0.jpg

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุมเข้มร่วมป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมกับชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลใกล้เคียง ตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมตั้งทีมคณาจารย์เฉพาะกิจดูแล 200 นักศึกษาจีนที่มาศึกษาแบบใกล้ชิด โดยปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งว่า “จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้วางมาตรการเข้มข้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทุกคนในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ตั้งแต่การประกาศเตือนเรื่องอันตรายจากระดับฝุ่นละออง PM 2.5 มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตลอดจนเมื่อได้รับข่าวสารเรื่องการระบาดของไวรัสนี้ ก็ได้ออกสื่อให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนประชาชนใกล้เคียงได้ทราบถึงการปกิบัติตนให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรค”
“ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนนักศึกษาจีนจำนวนมาก ในขณะนี้กว่า 200 คน ที่สนใจมาศึกษาต่อทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับปริญญาตรี – เอก ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขงจื๊อ เราได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจีนเหล่านี้ โดยมีคราจารย์ที่อาสาเข้ามาดูแลใกล้ชิดกับกลุ่มนักศึกษาจีน โดยมีขั้นตอนการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้
1. โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาจีน จำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัส Corona” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พรวิภา ไกรเทพ ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์
2. สำนักกิจการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาลและอนามัย แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
3. ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจวัดไข้และเช็คสุขภาพความแข็งแรง
4. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมติดตามให้คำแนะนำ สังเกตุอาการและเฝ้าระวังการระบาดภายในมหาวิทยาลัย
5. จัดชุดคู่มือการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการระบาดของไวรัส พร้อมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน เป็นภาษาจีน

“โดยกลุ่มนักศึกษาจีนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ ได้ผ่านการตรวจสุขภาพ ทุกรายมีความปลอดภัยและแข็งแรงดี ไม่พบผู้ป่วยเป็นไข้แต่อย่างใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงจัดทีมเฉพาะกิจ คอยเฝ้าติดตามอาการอยู่อีกเช่นเดิม ในขณะที่มีกลุ่มนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณ 10 รายที่ยังอยู่ในประเทศจีน ยังไม่ได้แจ้งกำหนดการเดินทางกลับ ทางมหาวิทยาลัยได้หารือฝ่ายวิชาการแล้ว จะมีการขยายเวลาการเปิดเทอมและปรับระยะเวลาเรียนเป็นกรณีพิเศษ และจัดคณาจารย์ให้สามารถสอนเสริมสำหรับนักศึกษาจีนที่มาเข้าเรียนล่าช้า เพราะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเข้มข้นเสียก่อน ซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์
นอกจากนี้ ยังมีการจัดรณรงค์และเตรียมความพร้อมร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นแก่นักศึกษาไทย คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อสมาชิกบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน” ผศ.ดร. ลินดากล่าว

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที