นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2562

10.jpg

นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเปิ้ล – ชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ที่เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2562 ในพิธีเชิดชูเกียรติบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา คุณเปิ้ลบอกว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่เป็นคณะที่มีชื่อเสียงและได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย มายาวนานถึง 80 ปี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเกิดจากความทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง โดยการเรียนการสอนจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนให้นิสิตมีมุมมองการใช้ทักษะความคิดรวบยอด วิเคราะห์ แล้วนำมาผสมผสานต่อยอด เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำหรือองค์กรระดับโลก ดังเช่นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งคุณเปิ้ล ที่แม้ทุกวันนี้จะก้าวมาเป็น CEO หญิงคนแรกของสายการบินไทยสมายล์ แต่ก็ยังคงนำความรู้และประสบการณ์จากการประสิทธิ์ประสาทวิชามาปรับใช้ทั้งในแง่มุมของการบริหารงานและบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนในพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที