การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง
วันนี้ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ชินอิชิ อิโนะอุเอะ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงแผนการบินในเส้นทางการบินบางส่วนดังต่อไปนี้
<ลดจำนวนเที่ยวบิน> 4 เส้นทาง 384 เที่ยวบิน
<ระงับเที่ยวบิน> 11 เส้นทาง 528 เที่ยวบิน โดยจำนวนเที่ยวบินก่อนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเส้นทางคือ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ (ช่วงเวลาที่ระงับเที่ยวบินอยู่ระหว่าง 1 มีนาคม – 29 มีนาคม)

<รายละเอียดการลดจำนวนเที่ยวบิน>
เส้นทาง จำนวนเที่ยวบิน
(ก่อนเปลี่ยน) จำนวนเที่ยวบิน
(หลังเปลี่ยน) หมายเลขเที่ยวบิน ช่วงเวลาที่
ลดเที่ยวบิน
ไทเป คันไซ=เถาหยวน 28 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์
(จนถึง 18 มีนาคม) 21 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
22 2 มีนาคม – 19 มีนาคม
23/27/28 1 มีนาคม – 18 มีนาคม
30 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
นาริตะ=เถาหยวน 21 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์
(จนถึง 18 มีนาคม) 627 1 มีนาคม – 27 มีนาคม
620 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
623 1 มีนาคม – 18 มีนาคม
624 2 มีนาคม – 19 มีนาคม
นาฮา=เถาหยวน 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ 922/925
927/926 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
โซล คันไซ=อินชอน 28 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ 21 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ 11 1 มีนาคม – 27 มีนาคม
12 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
<รายละเอียดการระงับเที่ยวบิน>

เส้นทาง หมายเลขเที่ยวบิน ช่วงเวลาที่
ระงับเที่ยวบิน
ไทเป ชินชิโตเซะ=เถาหยวน 725 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
726 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
720 29 มีนาคม
เซ็นได=เถาหยวน 775/776 1 มีนาคม – 18 มีนาคม*1
ฮาเนดะ=เถาหยวน 859 2 มีนาคม – 19 มีนาคม*2
860 1 มีนาคม – 18 มีนาคม*1
ฟุคุโอกะ=เถาหยวน 825 2 มีนาคม – 19 มีนาคม*2
826 1 มีนาคม – 18 มีนาคม*1
เกาสง คันไซ=เกาสง 35/36 1 มีนาคม – 18 มีนาคม*1
นาริตะ=เกาสง 635 1 มีนาคม – 27 มีนาคม
636 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
นาฮา=เกาสง 933/934 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
โซล ฮาเนดะ=อินชอน 809 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
808 1 มีนาคม – 27 มีนาคม
นาฮา=อินชอน 905/906 1 มีนาคม – 28 มีนาคม
กรุงเทพ นาฮา=สุวรรณภูมิ 989 1 มีนาคม – 27 มีนาคม
990 2 มีนาคม – 28 มีนาคม
ฮ่องกง คันไซ=ฮ่องกง 67 1 มีนาคม- 27 มีนาคม
68 2 มีนาคม- 28 มีนาคม

(*1) ให้บริการ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ ระหว่าง 19 มีนาคม – 28 มีนาคม และ (*2) ให้บริการ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ ระหว่าง 20 มีนาคม – 28 มีนาคม
รวมการเปลี่ยนแปลงแผนการบินที่ประกาศไปแล้วเมื่อ 5 กุมภาพันธ์และ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา (ระงับเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้, ลดจำนวนเที่ยวบินและระงับเที่ยวบินเส้นทางฮ่องกง) มีเส้นทางการบินที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 18 เส้นทาง 1,294 เที่ยวบิน

<เกี่ยวกับการดูแลด้านการจองของเที่ยวบินที่ถูกระงับเที่ยวบิน>
・สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการจองเที่ยวบินที่ถูกระงับเที่ยวบิน สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ในเส้นทางเดียวกันได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
・การขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียม
・สามารถทำการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่หน้า “จัดการการจอง”

◎หน้าจัดการการจอง: https://ezy.flypeach.com/jp/manage/manage-authenitcate

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที