หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Mbot

CDG_KMUTNB_mbot_800.jpg

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Mbot รอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดย CDG Code Their Dreams ร่วมกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เนื้อหาหลักสูตรที่สอนมีดังนี้
– การประกอบการใช้งานหุ่นยนต์ MBOT
– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ
– พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม mBlock
– การพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
– การเชื่อมต่อโปรแกรมกับหุ่นยนต์ Training

รอบการจัดอบรม ดังนี้
– รอบ 1 : ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป
– 27-28 ม.ค. 2563 ที่ อาคาร CDG House
– หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 24 ม.ค. 2563
– รอบ 2 : นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
– 16-17 มี.ค. 2563 ที่ อาคาร CDG House
– หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 9 มี.ค. 2563

รีบลงทะเบียนด่วน! https://www.codetheirdreams.com/workshop-training/
**เปิดรับสมัครเพียง 15 ท่าน/รอบ เท่านั้น **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Code Their Dreams

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที