มูลนิธิ EDF ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

EDF-Foundation-Harmless-Harvest-mobile-health-check-up-r-1.jpg For-the-betterment-of-your-health-r-0.jpg

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองช่องจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงามจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่กลุ่มเกษตรกร คนงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,210 คน ณ วัดบางแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะและวัดธรรมประสิทธิ์จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงามจังหวัดราชบุรี

สำหรับกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครั้งนี้ได้รับกากรสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลสุขภาพ

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (66)2 579 9209-11 อีเมล info@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที