มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากรายการรถโรงเรียน School Rangers เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

EDF-Foundation-receives-donation-from-Schoolbus-re.jpg

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเงินบริจาค 115,497บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) จากเหล่าศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่รายการรถโรงเรียน School Rangers บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยเงินที่ได้รับบริจาคมาจากการหน่ายบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “รถโรงเรียน Schoolympics 2019” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

สำหรับปี 2563 มูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการงานและอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที