มูลนิธิ EDF สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC เปิดโอกาสให้นักเรียนจำหน่ายสินค้าในโครงการ

Booth-of-school-6.jpg School-booth-participation-from-their-project-4.jpg IMG_1920-Copy-5.jpg School-project-to-screen-t-shirts-2.jpg Booth-of-school-selling-their-products-to-HSBC-staff-3.jpg Successful-trade-fair-by-students-of-Bank-on-a-Bright-Future-with-HSBC-by-EDF-Foundation-0.jpg Our-products-from-Chiangrai-province-1.jpg

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม “สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC ที่ได้รับการสนับสนุนโดย HSBC Youth Opportunities Programme เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงการ และร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการที่ธนาคารเอชเอสบีซี กรุงเทพฯ

Bank on a Bright Future with HSBC เป็นโครงการระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้นักเรียน 3,000 คน และครูใน 30 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม สกลนคร นนทบุรี และปทุมธานี ได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะความรู้ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การทำอาหารและเบเกอรี่ หัตถกรรม การเรียนรู้การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที