มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

Master.jpg

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2563 โดยมีสาขาที่เปิดรับ ดังนี้
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 35 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 15 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 15 คน
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 40 คน (เรียนภาคพิเศษวันธรรมดา)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 40 คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา จำนวน 35 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 20 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จำนวน 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ประเภทสารนิพนธ์ จำนวน 15 คน และวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)

ผู้สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-473-7000 ต่อ 1814

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที