กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนยากจนเพื่อการมีสุขภาพดี

Mobile-dental-clinic-for-needy-Thai-students-Copy-2.jpg Mobile-dental-clinic-for-needy-Thai-students-group-photo-Copy-3.jpg Mobile-dental-clinic-for-needy-Thai-students-12-Copy-0.jpg Mobile-dental-clinic-for-needy-Thai-students-5-Copy-1.jpg

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และบริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพปาก รักษาฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนยากจนจำนวน 200 คน ที่โรงเรียนบ้านดอนไผ่ และโรงเรียนวัดท่าเรือ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยงบประมาณการสนับสนุนครั้งนี้มาจากองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) ที่ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ ได้จ่ายเงินเข้ากองทุน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้และอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนมาเป็นเวลากว่า ปี 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ EDF ติดต่อโทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที