กลุ่มมูลนิธิ EDF ประชุมกลยุทธ์ช่วยการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน

EDF-Group-Strategic-Meeting-2019.jpg

มร.เทรุมาสะ อะคิโอะ (แถวนั่งกลาง) ประธานกรรมการกลุ่มมูลนิธิ EDF พร้อมด้วยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ (แถวนั่งซ้าย-ขวา) นางคาม วัน เหงียม กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศเวียดนาม มร.เจ็ง จันดี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศกัมพูชา มร.คัทซูโนริ มินามิทานิ ผู้อำนวยการมูลนิธิ EDF ประเทศญี่ปุ่น (มินไซเซ็นเตอร์แจแปน) (แถวยืนซ้าย-ขวา) นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ประเทศไทย มร.เวียด เชา แดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมูลนิธิ EDF ประเทศญี่ปุ่น (มินไซเซ็นเตอร์แจแปน) มร.ซอว์ ซอว์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานมูลนิธิ EDF ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นางพลอยภัสสรร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ EDF ประเทศไทย นางสาวยิน ยิน พิว ผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมร.คำเหียน อินทะวา กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสประชุมวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการทำงานร่วมกันสำหรับปี 2563 ระหว่างมูลนิธิ EDF ประเทศต่างๆ ตลอดจนถึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ขาดแคลนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF ประเทศไทย

สำหรับมูลนิธิ EDF ประเทศไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน

การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org และเว็บไซต์ www.edfthai.org

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที