มูลนิธิ EDF จับมือชุมชนอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน

With-the-products-4.jpg Learning-together-3.jpg Learning-3-2.jpg Learning-by-doing-1.jpg EDF-and-Mubadala-Petroleum-hold-occapation-training-to-students-0.jpg

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน ((Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ที่จัดติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สอนวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และน้ำยาล้างจานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองวาฬโดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 คลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและครูในการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุน รวมถึงร่วมทำโครงการซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนจนได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที