มูบาดาลาจับมือมูลนิธิ EDF จัดค่าย “รักบ้าน รักทะเล”

Presentation-together-3.jpg Mubadala-Love-Home-Love-Sea-for-children-4.jpg Learning-together--1.jpg Our-presentation-for-Love-Home-Love-Sea-2.jpg We-love-our-home-we-love-our-sea-0.jpg

เพื่อส่งเสริมการรักแผ่นดินเกิดตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรมค่าย “รักบ้าน รักทะเล” ณ บ้านรักทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน ((Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) เปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มแกนนำที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ๆ พัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนรวมถึงชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีนักเรียนและครูจาก 15 โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมค่าย “รักบ้าน รักทะเล” ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการดีไซน์รูปแบบกิจกรรมแบบสร้างสรรค์สร้างความสนุกสนานเพลินเพลิน โดยใช้แนวคิด Play+Learn = Plearn รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน การลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมรังไหม ใยไหม ถอดรองเท้า ปิดตากรอกน้ำ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ใยแมงมุม ฝึกทักษะอาชีพ การแสดงความคิดเห็นวางแผนและนำเสนอแผนงานร่วมกัน และการทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ เป็นต้น

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 คลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที