คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ

บัญชี-edit.jpg

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)” วิทยากรโดย ดร.เดชา โลจน์สิริศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี 6 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 6211-04-015-00) ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปท่านละ 1,200 บาท (รวม VAT อาหารกลางวันและของว่าง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2878-5071-72 Email : acc_stc@siamtechno.ac.th ลงทะเบียน : https://forms.gle/CdqKgtJUcJ6fyYo6A

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที