ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสุเหร่าเขียว

BBL-by-volunteers-and-students-2-5.JPG Learning-how-to-cook-together-6.jpg BBL-by-volunteers-and-students-3-4.JPG EDF-Foundation-HSBC-Volunteering-day-at-school-r-2.jpg BBL-by-volunteers-and-students-3.jpg HSBC-EDF-Foundation-volunteering-day-with-BBL-field-r-0.jpg HSBC-EDF-Foundation-Volunteering-Day-at-Suraokiew-school-r-1.jpg

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”” ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครบุคลากรของธนาคารได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วงวันหยุดร่วมพัฒนาโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หนึ่งในโรงเรียนในโครงการ “Bank on a Bright Future” ภายใต้การสนับสนุนของ HSBC Youth Opportunities Programme ที่ช่วยพัฒนาความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนจำนวน 3,000 คน ในโรงเรียน 30 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้อาสาสมัครของธนาคารฯ ได้ร่วมกันทำสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) ตามหลักการพัฒนาสมอง จัดวิทยากรมาสอนนักเรียนระดับแกนนำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และการตลาดอีคอมเมิร์ซ รวมถึงฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำขนมดอกจอก ทำไอศกรีมหลอด และทำโรตีนมแพะ เพื่ออาจเป็นอาชีพเสริมหารายได้พิเศษในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือและอุปกรณ์ของเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

โอกาสนี้นายอนรรฆ มุทิตาเจริญ ผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารเอชเอสบีซี พร้อมด้วย นางจุฑามาส เรืองวณิช ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี นางสุดาพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินและตลาดทุนประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ถ่ายภาพร่วมกับนายละออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางสาวปภัสสร จุลสำลี และนางสาวอิสา ทองนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF และนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าเขียว ในโอกาสจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ที่โรงเรียน ซึ่งมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที