กทปส. และมหิดล ร่วมมือเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสตูล หวังกระตุ้นเยาวชนในพื้นที่เรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

กทปส. และมหิดล ร่วมมือเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในพื้น […]

“August Series 2019” ทรานส์ฟอร์เมชั่นสู่องค์กรดิจิทัล

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาร […]

เปิดโลกใหม่กับบัลเลต์ออนไอซ์

โลกแห่งบัลเลต์นั้นเต็มไปด้วยตัวละครจากเทพนิยาย ไม่ว่าจะ […]