“Creation Innovation Exhibition SKT :สวน’ธน นิทรรศนวัตกรรม เราทำได้ 2019 “

IMG_E0727.jpg

ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี “Creation Innovation Exhibition SKT :สวน’ธน นิทรรศนวัตกรรม เราทำได้ 2019 ” โดยมีนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วย นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะครูอาจารย์ และนางสุวาริณี มา ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ตลอดจนนักเรียนให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานระดับประเทศ และผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการแนะแนวอาชีพจากองค์กรชั้นนำ ซึ่งได้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมตลอดงาน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้ความสนใจลงทะเบียนนำนักเรียนเข้าชมงานอย่างคับคั่ง โดยงานสัปดาห์วิชาการ “Creation Innovation Exhibition SKT :สวน’ธน นิทรรศนวัตกรรม เราทำได้ 2019 ” จัดให้ผู้สนใจเข้าชม ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที