22 มิย. 62 วสท.เชิญสัมมนา“เตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญ(โยธา)”

Untitled-1-copy-Custom.jpg

ข่าวดีสำหรับวิศวกรในภาคอีสาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ. นครราชสีมา เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร (โยธา)” ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ อาคาร มุข-ปราณี ห้อง 1314 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา เพื่อยกระดับคุณภาพวิศวกรไทย สู่สากลอัพเดทความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะงานด้านวิศวกรรมสู่การเป็น “วิศวกรควบคุม” ที่มีประสิทธิภาพและตอบรับโลกยุคดิสรัพเทคโนโลยี

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คุณสราญรัตน์ วสท. โทร.02-184-4460-9 ต่อ 504 Email: eit_standard@hotmail.co.th หรือ https://bit.ly/2J52U5G

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที