วสท. เชิญร่วมสัมมนา 3 หลักสูตร ก้าวทันการพัฒนายุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Untitled.jpg

ร่วมขับเคลื่อน Digital Economy และ Smart City ของประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยสถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมสัมมนา 3 หลักสูตรยกระดับพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย ตอบรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโครงสร้าง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

18 – 21 มิ.ย. 62 (9.00 – 17.00 น.) สัมมนา เรื่อง “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย” เจาะลึกแนวทางบริหารจัดการและการออกแบบติดตั้งระบบต่าง ๆ สำหรับดาตาเซนเตอร์ ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐาน ตลอดจนถึงการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์ วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 510 Email: runglawan@eit.or.th

20 – 23 มิ.ย. 62 (9.00 – 16.30 น.) สัมมนา เรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย” ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” สำหรับอาคารพักอาศัยที่สูงน้อยกว่า 3 ชั้น ทั้งในด้านการออกแบบ การคำนวณองค์ประกอบด้านโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงงานระบบในอาคารพักอาศัยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่สนใจ เพื่อการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 Email: supannee@eit.or.th

28 – 29 มิ.ย. 62 (9.00 – 16.00 น.) สัมมนา เรื่อง “ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)” เตรียมความพร้อมการสอบเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร ด้วยหลักสูตรเนื้อหาเข้มข้น อาทิ คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน, ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน, การจำแนกชนิดของดิน, หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress), หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass), การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil), กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil) และฐานรากเสาเข็ม ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวีนา วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 527 Email: weena@eit.or.th

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที