มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

master-all.jpg

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562 โดยเปิดรับในคณะและสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (สารนิพนธ์ จำนวน 45 คน, วิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิทยานิพนธ์ จำนวน 40 คน)
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วิทยานิพนธ์ จำนวน 10 คน)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สารนิพนธ์ จำนวน 15 คน, วิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)
• สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 15 คน
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 20 คน
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จำนวน 40 คน

ผู้สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 11 โทร. 02-473-7000 ต่อ 1810,1813 หรือ http://www.bsru.ac.th/news/archives/6211

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที