เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยุค 4.0

SCGC-web.jpg

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทยภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) ที่ครอบคลุมทุกรสนิยม และไลฟ์สไตล์ โดย นายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายงานบริการด้านเทคนิค (ที่ 2 จากขวา) ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนา ศักยภาพของฝีมือแรงงานไทยให้มีทักษะ ความรู้ในการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อลักษณะของวัสดุ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวโดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามที่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีทักษะและความรู้ในการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษกิจในอนาคต
ในการสนับสนุนในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทำแผนการอบรมพัฒนาช่างปูกระเบื้องดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนกระเบื้องปูพื้น เพื่อใช้การอบรมพัฒนาช่างปูกระเบื้องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 40 แห่ง เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ในการปูกระเบื้องเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 374,500 บาท)
2. สนับสนุนกระเบื้องบุผนัง ขนาด 8×10 เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สาขาช่างปูกระเบื้อง ระดับภาค จำนวน 12 ภาค รวมทั้งสิ้น 450 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 89,077.50 บาท)
3. สนับสนุนกระเบื้องบุผนัง ขนาด 8×12 เพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World Skill) เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย สาขาช่างปูกระเบื้องรวมทั้งสิ้น 550 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 117,000 บาท)
(รวมมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น 580,577.50 บาท ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที