“ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง-สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ยูไนเต็ด-ม.กรุงเทพธนบุรี” ร่วมกันสานฝันเยาวชนมุ่งพัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ

1-0.jpg 2-1.jpg 3-2.jpg 5-3.jpg 4-4.jpg

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.นิลุบล ลิ่มพงษ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย ท่านยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แถลงข่าวถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามโครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดสนับสนุนทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้แก่เยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลในโครงการดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาจำนวน 2 ทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลได้มีพัฒนาการเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาฟุตบอลโครงการสานฝันฯ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2562 โดย นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ,นายยุทธนา หยิมการุณ และ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ทั้งนี้มี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที