อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ต่อเนื่องปีที่ 12

โรเบิร์ต พอล เกรย์.jpg

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการที่เป็นเลิศแก่โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ร่วมพัฒนาบริการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ปีที่ 12 มอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด หวังเป็นรางวัลเกียรติยศที่ช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นายโรเบิร์ต พอล เกรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนจากคะแนนความพึงพอใจ Net Promoter Score (NPS) ถึง 13.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดประกันชีวิตที่อยู่เพียง 7.6% ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการทำงานของหลายฝ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คืองานบริการจากโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบริการเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

เพื่อเป็นการยกย่องโรงพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เราได้เห็นการพัฒนาและความสำเร็จของทุกโรงพยาบาล ที่มุ่งให้บริการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่าง อลิอันซ์ อยุธยา กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ จำนวน 454 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา จำนวนการใช้สิทธิผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายฯ มีมากถึง 72% ของจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการนี้ทั้งหมด และมีความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารแจ้งการรับตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลมายังบริษัทฯ จาก 79% ในปี 2558 เพิ่มเป็น 81% ในปี 2561 สร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” นายโรเบิร์ต กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561 จะมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ประเภท โดยในแต่ละประเภทรางวัล บริษัทฯ ได้แบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามจำนวนผู้ป่วยในตลอดปี 2561 โดยปีนี้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ดังนี้

1. Best Medical Performance Award – รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม
มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการตรวจรักษา และความมีเหตุผลในการให้บริการทางการแพทย์สูงสุดโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่
 กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

2. Allianz Ayudhya Most Admired Award – รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม
มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ กับ อลิอันซ์ อยุธยา อย่างดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการบริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาของโรงพยาบาล และความพึงพอใจของลูกค้าโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่
 กลุ่ม A ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
3. Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award – รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ
โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่
 กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช
 กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล นั่นคือ Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์
ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่
 กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และโอกาสทางธุรกิจกับ อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า และตัวแทนของบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับรางวัลเกียรติยศที่จะใช้ในการแข่งขัน ประจำปี 2562 จะจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 และจะมีการประกาศผลรางวัลในไตรมาสแรกของปี 2563 ตามลำดับต่อไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที