มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย […]

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่คณะแพทย์ มศว. รวม 38 ดวงใจ นิสิตแพทย์ ทันตแพทย์ และญาติอาจารย์ใหญ่จำนวนมากร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่คณะแพทย์ มศว. รวม 38 ดวงใจ น […]