เมกาบางนา สนับสนุนจักรยานเพื่อการศึกษาให้กับมูลนิธิเพื่อนศิลปิน

สิรินฉัตร แสงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ส่งมอบจักรยานให้กับ วรายุฑ มิลินทจินดา ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนศิลปิน และ ปริศนา กล่ำพินิจ ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปินเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และห้องพยาบาล รวมถึงส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยพิธีมอบจักรยานจัดขึ้นที่ ชั้น 1 สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3

Post Author: admincat