วสท. เชิญร่วมอบรม “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” (ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่)

44812661-in-building-fire-evacuation.jpg

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2562 วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ วิธีการนำไปใช้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เสริมสร้างทักษะวิธีคิด การแก้ปัญหา กระบวนการพิจารณาและความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับอาเซียน
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประเทศไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้บุคคลากรไทยได้อัพเดทเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยและมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาคารสถานที่ใหญ่ ๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม ผู้รับเหมา และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจด้านอัคคีภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

กำหนดการและสถานที่จัดอบรม ใน 3 จังหวัด
15 – 16 มี.ค. 62 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา ห้องสมอทอง ชั้น 2 จ.ชลบุรี
22 – 23 มี.ค. 62 ณ โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G จ.ภูเก็ต
14 – 45 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยสุเทพ 2 ชั้น 1 จ.เชียงใหม่

สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณนพมาศ และ คุณพรนิชา วสท. โทร.02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 E-mail: eit@eit.or.th

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที