กฟผ.ร่วมกับ วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน

6. รูปหมู่ (Medium).jpg

สนองตอบโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน คุณภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม โดยมี ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และ คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร ท.100 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่กฟผ.

การลงนามครั้งนี้ เพื่อผนึกความร่วมมือพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศกรรมแก่บุคลากรและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานในรูปแบบของการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมสายวิชาการและสายวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยพลังงานเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของประเทศชาติ

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที