เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1.19 ภาพข่าวเปิดบ้านต้อนรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.jpg

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่มีระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 พร้อมทั้งเรียนรู้โมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนา เป็นการใช้พื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิด “ทำของเสียไม่ให้เสียของ” โดยนำของเหลือใช้จากการผลิต เช่น เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน เพื่อใช้ภายในกลุ่มโรงงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที