บริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ผนึก มจธ.ผุดศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งแรกในไทย-อาเซียน

thumbnail_ประสิทธิ2.jpg

บริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ผนึก มจธ.ผุดศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งแรกในไทย-อาเซียน รับนโยบาย Thailand 4.0 ยกระดับมาตรฐานหม้อแปลงไทยเทียบชั้นสากล

บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ทุ่มงบ 60 ล้าน จับมือ มจธ. จัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดรับทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่จำกัดยี่ห้อ ร่วมยกระดับมาตรฐานหม้อแปลงไทยเทียบเท่าสากล ตอบรับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ของทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

นายประสิทธิ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทย ต้องทำการส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปทดสอบที่สถาบันทดสอบในต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศไทยยังขาดศูนย์การทดสอบ Short circuit ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับในผลการทดสอบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงในการทดสอบ

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ล่าสุด บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ). ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจรแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าไทย เพิ่มศักยภาพในดำเนินงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งหม้อแปลงไปทดสอบยังต่างประเทศ

โดยศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ธนบุรี จำกัด ภายใต้การดูแลของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เป็นศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงการทดสอบ Short circuit ที่ได้มาตรฐานระดับสากล IEC 60076-5 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาของ มจธ. รวมถึงบุคลากรของบริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวจัดตั้งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เป็นศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ให้กับผู้ประกอบการ และ ยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ของทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งนี้ สามารถทดสอบ Short Circuit ระดับมาตรฐานสากล IEC 60076-5 พร้อมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำระดับประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีความจำเป็นต้องส่งหม้อแปลงไปทดสอบความคงทนต่อการลัดวงจรไปยังสถาบันทดสอบในประเทศแถบยุโรป ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบระดับโลกที่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับผลการทดสอบ Short Circuit โดยในแต่ละปีมีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในประเทศถูกส่งไปทดสอบ Short Circuit ที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทย ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า100ล้านบาทต่อปี

“ศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า มจธ.. .บางขุนเทียน ใช้เงินลงทุนก่อสร้างในเฟสแรก จำนวน 60 ล้านบาท โดยเปิดกว้าง ให้บริการรับตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า แบบไม่จำกัดยี่ห้อ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยให้ได้มาตรสากล เพื่อลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศปีละเป็นจำนวนมาก. สามารถลดเวลาในการทดสอบให้น้อยลงจากระยะเวลา 80 วัน เหลือจำนวน30วัน อีกทั้งยังเป็นการ เพิ่มองค์ความรู้สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และวิศวกร ตลอดจนสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การพัฒนาคุณภาพสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย” กรรมการผู้จัดการ กล่าวในที่สุด

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที