ข่าวมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานำร่องโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

CPUU.JPG

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยานำร่องโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

พร้อมรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษานำร่องโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า” ทั้งโครงการสำหรับนักเรียนทั่วไปและล่าสุดยังเพิ่มเติมโครงการพิเศษรับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงระบบศึกษา เผยนอกจากนักเรียนจะได้ทุน 100% จากซี พี ออลล์ ตลอดหลักสูตรแล้ว ยังรับประกันการมีงานทำ 100% พร้อมยืนยันนักเรียนได้รับความรู้ด้านวิชาการจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการบ่มเพาะให้เป็น “คนดี” ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพ

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากับกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (CP ALL) ในโครงการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า” ว่า นอกจากโครงการนี้จะให้โอกาสแก่เยาวชนทุกระดับฐานะในการเรียนในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับความมั่นคงในอนาคต โดยการให้ทุนการศึกษา 70% ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และมีการฝึกงานที่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการรับประกันการมีงานทำทุกคนแล้ว ล่าสุดยังมีการทำโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว จำนวน 6 แห่ง จากจำนวนทั้งหมดกว่า 70 แห่งเป็นสถาบันนำร่อง และคัดเลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน 8 แห่ง เพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แห่งละ 30–40 คน เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานำร่องดังกล่าว

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษานำร่องในการรับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนักเรียนที่รับเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 100% ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วรับประกันการมีงานทำ 100% และระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากสถานประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอให้ความมั่นใจว่า นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการดังกล่าวจะได้รับความรู้ทางวิชาการจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน ยังได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดี สมกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพออกไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” ดร.ดารัตน์กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่ง และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม”

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที