เมืองไทยประกันชีวิต ชูวิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรแห่งอนาคต ใช้เทคโนโลยีเร่งขับเคลื่อนธุรกิจ

เมืองไทยประกันชีวิต.jpg

กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL บริษัทประกันชีวิตระดับแนวหน้าในภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงิน ภาพลักษณ์องค์กร และมีระบบการบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล เผยวิสัยทัศน์ด้านไอที ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งอนาคต วางใจใช้ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ และ ระบบการบริหารการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM) บนระบบคลาวด์ ของออราเคิล

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับโลกอนาคต ซึ่งปัจจัยแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และสอดรับกับโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชั่นที่ทันสมัยและใช้งานในระดับองค์กร พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อมรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยการเลือกใช้ Oracle ERP Cloud และ Oracle EPM Cloud ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านโยบาย “Customers @ the Heart” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ผ่านนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด เราจึงต้องมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

โดยการพัฒนาระบบในครั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวางแผนและเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย รองรับการเติบโตและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี” นายสาระ กล่าว

จากรายงาน Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises ประจำปี 2561 ของการ์ทเนอร์ ระบุว่า ออราเคิล (Oracle ERP Cloud) เป็นผู้นำในกลุ่มนี้[1]อ้างอิงตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความครอบคลุมและความสามารถของฟังก์ชั่นการทำงานของโซลูชั่น รวมถึงการที่โซลูชั่นนี้มีระบบวิเคราะห์และระบบการรายงานพร้อมใช้งาน

นายลาร์ เฟเอสท์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชั่น ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ออราเคิลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากเมืองไทยประกันชีวิตในการใช้ Oracle Cloud Applications for ERP and EPM ซึ่งแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียวนี้ จะมอบระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจรบนบนระบบคลาวด์ กระบวนการด้านการเงินที่ทำงานบนระบบ คลาวด์จะช่วยให้เมืองไทยประกันชีวิตมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ เข้าถึงและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และควบคุมด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายได้รับรู้รับทราบข้อมูลได้ง่ายและตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้ได้รวดเร็ว”

เกี่ยวกับเมืองไทยประกันชีวิต
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมดำเนินการพัฒนาการตลาดแบบ Multi Distribution Channels และมีจุดเด่นด้านภาพลักษณ์ด้วยการเป็นแบรนด์แห่งความสุขและรอยยิ้ม อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้น

เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิลคลาวด์นำเสนอแอปพลิเคชั่นที่เป็น Software as a Service (SaaS) ครบวงจรสำหรับระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HCM) และระบบบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (CX) รวมถึง Platform as a Service (PaaS) ด้านดาตาเบสชั้นนำ และ Infrastructure as a Service (IaaS) จากดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) ได้ที่ www.oracle.com

Trademarks
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที