สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

DSC_6081_resize-0.JPG DSC_6161_resize-1.JPG DSC_5909_resize-2.JPG

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้นณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดร.พสุโลหารชุน เป็นประธานในพิธีภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เสวนาด้านสิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลให้กับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และยอดเยี่ยม รวมจำนวน 33 ราย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

สืบเนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เสื่อมถอยลงสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแนวทางร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนามชื่อย่อ “สอส.”สมาชิกประกอบด้วยประชาชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความสามารถในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ สร้างแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดข้อร้องเรียนและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กำกับดูแลและเฝ้าระวังโรงงานไม่ให้ดำเนินการผิดกฏหมาย และสร้างแนวคิดเชิงบวกแก่ประชาชนต่อภาคอุตสาหกรรม โดยการทำกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ สอส. ที่ผ่านมานั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษต่างๆ , การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน

จากการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากของเหล่าสมาชิกสอส. ก่อให้เกิดเป็นการรวมตัวอันยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่มจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกของการรวมตัวกันของเหล่าสมาชิก สอส. และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าสมาชิกสอส. ผู้ได้รับรางวัลทั้งประเภทดีเด่นและยอดเยี่ยมรวมจำนวน 33 ราย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที