ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ปั้นบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมการบริการระดับ World Class Standard

mou ว.ท่องเที่ยว.jpg

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม MOU เพื่อปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการ MICE & EVEN ให้มีความรู้ความสามารถในการบริการเทียบเท่า ระดับ World Class Standard

ณ ห้องบอร์ดรูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) โดย คุณวัชรา เรืองขนาบ Deputy Country Manager และ คุณปรียอร ทองใบใหญ่ Country HR Manager บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการด้าน MICE & EVEN ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่า World Class Standard และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Dynamic-University #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการSPU

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที