สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๘”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๘”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๘” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ โดยมีท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และอาจารย์แสงอรุณ วัฒนวงศ์ ผู้ดูแลสาขา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ต่อจากนั้นประธานพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษาและเปิดการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๘   ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งโครงการฯนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ให้สามารถนําความรูปความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันต่อไป

#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที