ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระดับคุณวุฒิ SME พร้อมปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระดับคุณวุฒิ SME พร้อมปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ สร้างสรรค์กิจกรรม Young SME Club ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัย ปูทางสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสถานประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

มหาวิทาลัยศรีปทุม  โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ เลขาธิการสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย  ณ ห้อง Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยมี อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นในการยกระดับคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาให้กับสมาชิกของสมาพันธ์ฯ  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาที่มีใจรักในการทำธุรกิจให้พร้อมออกมาเป็น SME รุ่นใหม่  ฝึกฝนกิจกรรมภาคสนามกับการทำงานจริงๆ และการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สนับสนุนวิทยากรที่เป็นกูรูตัวจริงในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้การบรรยายในชั้นเรียน และก่อตั้ง Young SME Club เป็นต้น

ติดต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360   อีเมล์ : business@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที