‘ดุสิตธานี’ รุกขยายสู่ธุรกิจอาหาร – ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ‘ดุสิต ฟู้ดส์’ประเดิมดีลซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกอาหารมูลค่ากว่า 660 ล้านบาท หวังต่อยอดผลิตสินค้าแบรนด์ดุสิตในอนาคต

ดุสิตธานี’ รุกขยายสู่ธุรกิจอาหาร – ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ‘ดุสิต ฟู้ดส์’ประเดิมดีลซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกอาหารมูลค่ากว่า 660 ล้านบาท หวังต่อยอดผลิตสินค้าแบรนด์ดุสิตในอนาคต

กรุงเทพฯ 2 มีนาคม 2561 : บมจ.ดุสิตธานี เดินหน้าตั้งบริษัทย่อย เพื่อรุกขยายการลงทุนไปในธุรกิจอาหารเต็มรูปแบบ โดยบริษัทย่อยจะเข้าซื้อหุ้นประมาณ 26%  ในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารแห้งรวมถึงเครื่องปรุงรสให้กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 660 ล้านบาท ระบุเป็นการลงทุนนอกธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรกของดุสิตธานี และเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้ 3 ด้าน ที่เน้นขยายการเติบโต กระจายความเสี่ยง และสร้างความสมดุล  ย้ำเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มั่นใจสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนของดุสิตธานี อย่างยั่งยืนในอนาคต

 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของดุสิตธานี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากการจัดตั้งบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม บริษัทดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (NRIP) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นอาหารแห้ง ส่วนผสมของอาหาร และเครื่องปรุงรสแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำในประเทศ และลูกค้าทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ตลอดจนผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง อาทิ พ่อขวัญ, Lee, Thai Delight, DEDE, และ Shanggie  โดย บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัดจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 26%  คิดเป็นมูลค่าลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 660 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนในธุรกิจอาหารครั้งนี้ นับเป็นการลงทุนนอกธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรกของดุสิตธานี และเป็นการขับเคลื่อนการลงทุนต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-use Project) ซึ่งเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านของดุสิตธานีที่วางไว้ นั่นคือ การขยายการเติบโต การกระจายความเสี่ยง และสร้างความสมดุล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

“เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอาหาร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเอื้อกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะดุสิตธานีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ว เรามุ่งหวังว่า การเข้าลงทุนในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ของดุสิต ฟู้ดส์ นอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคตให้กับดุสิตธานีแล้ว ยังสามารถต่อยอดในการผลิตสินค้าและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานภายใต้แบรนด์ดุสิตให้ออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ   โดยอาจจะดำเนินการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันระหว่างดุสิต ฟู้ดส์และ NRIP ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานีกล่าว

นางศุภจีกล่าวด้วยว่า การลงทุนดังกล่าวจะทำให้พอร์ตการลงทุนของดุสิตธานีแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานระยะยาวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1.บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด 2.ขยายฐานธุรกิจด้านการรับบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ 3.แสวงหาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยง 4.ขยายฐานลูกค้าและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “ดุสิตธานี” เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำ รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด และ 5. เสริมสร้างทีมงานบริหารและปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7%  และมีกำไรสุทธิ 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134% จากปีก่อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.158 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

 ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตั้งโรงแรมปริ๊นเซสแห่งแรกขึ้นบนถนนเจริญกรุง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำด้านบริหารโรงแรมและด้านการศึกษา ปัจจุบันดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  บริหารโรงแรมและรีสอร์ทรวม 4 แบรนด์  คือ ดุสิตธานี ดุสิตดีทู ดุสิตปริ๊นเซส และดุสิตเดวาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 27 แห่ง และมีโรงแรมที่อยู่ในแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มอีกกว่า 50 แห่งทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย ภูฏาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตุรกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ยังดำเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศึกษา โดยได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นในปี พ.ศ. 2536 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญา ซึ่งมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพฯและพัทยา อีกทั้งยังบริหารโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.com

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (NRIP)

NRIP เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสที่มีประสบการณ์มามากกว่า 25 ปี ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง เช่น พ่อขวัญ  Thai Delight, DEDE, Lee และ Shanggie  ทั้งนี้ NRIP ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของ NRIP ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ เช่น  BRC Global standard, IFS Food,  GMP และ HACCP  รวมถึง US FDA ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrinstant.com/

Dusit Thani PCL plans to enter food business

with strategic investment in NR Instant Produce Co., Ltd.

Development is in line with hospitality company’s strategy to diversify

its lines of business and generate revenue from adjacent industries

Bangkok, Thailand, 2 March 2018 – Dusit Thani Public Company Limited (DTC), one of Thailand’s foremost hotel and property development companies, has announced its plans to invest around 660 million baht for an approximate 26% share in NR Instant Produce Co., Ltd., (NRIP), a well-known producer of ready to cook, ready meals, seasoning powders, dipping sauces, drinks and juices.

To invest in NRIP, whose signature brands include Por Kwan, Lee, Thai Delight, DEDE, and Shanggie, DTC will establish Dusit Foods Co., Ltd., a new subsidiary designed to leverage Dusit’s rich experience in food and beverage service. The investment approval process will be completed at the end of March.

The investment forms part of DTC’s three-pronged strategy for sustainable and profitable growth, which includes balance, expansion, and diversification. Investment in NRIP is considered DTC’s first investment in an entirely non-hotel related business. It follows last year’s announcement of DTC’s investment in a mixed-use project in Bangkok, which will include a new flagship Dusit Thani Bangkok hotel at the heart of the project.

“With our expertise and experience in F&B, there is huge growth potential for our company in the food business,” said Ms Suphajee Suthumpun, Group CEO, DTC. “With time, we hope to create a partnership with NRIP to develop a line of Dusit-branded, premium products for local and international consumer markets.”

Ms Suphajee added that the investment in NRIP would strengthen DTC’s investment portfolio, and is in line with the company’s long-term operating plan which comprises five approaches: 1. Efficiently manage existing assets and provide appropriate returns; 2. Expand its hotel business in Thailand and overseas; 3. Diversify its lines of business to mitigate risk; 4. Expand its customer base and enhance brand image worldwide; and, 5. Strengthen its management and operation teams to expedite business expansion.

Reporting its financial results for 2017, DTC noted a total revenue of THB 5.570 billion and a net profit of THB 267 million, a 2.7% and 134% rise YOY respectively. The company’s Board of Directors has approved a dividend payment of THB 0.158 per share, to be paid on 11 May 2018.

 About Dusit International

 Dusit International was founded in 1948 by Honorary Chairperson Thanpuying Chanut Piyaoui, whose first hotel was the Princess on Bangkok’s Charoenkrung Road. Today the company is a leader in hotel management, franchising and education and comprises a unique international portfolio of distinctive hotels and resorts operating under four brands: Dusit Thani, dusitD2, Dusit Princess and Dusit Devarana.

The company currently operates 27 properties worldwide and has over 50 confirmed projects in the pipeline in key destinations such as Australia, Bhutan, China, Indonesia, Kenya, Myanmar, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Turkey, and UAE.

Dusit International also operates the signature Devarana Spa and has a fast-growing Education Division. The latter, established in 1993, comprises Dusit Thani College, which offers vocational and postgraduate hospitality degrees at campuses in Bangkok and Pattaya; Le Cordon Bleu Dusit Culinary School; and the recently opened Dusit Thani Hotel School, which is Thailand’s first hospitality school based on the ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals.

For more information, please visit www.dusit.com.

 About NRIP

 With over 25 years of experience, NR. Instant Produce Co., Ltd partners with innovative brands to create safe, delicious and high quality food solutions that delight customers and enrich people’s lives. Based in Thailand and working with local corpoorations and customers in Europe, the US, Australia, and other countries worldwide, NRIP aims to provide excellent quality products and has a dedicated team of expert nutitionists dedicated to continuous improvement. Its own brands include Por Kwan, Lee, Thai Delight, DEDE, and Shanggie. NRIP products have been certified by BRC Global Standard, IFS Food, GMP, GRI and HACCP as well as US FDA standards.

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที