นักเรียนญี่ปุ่นเชื่อมสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับมูลนิธิ EDF และโรงเรียน

นักเรียนญี่ปุ่นเชื่อมสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับมูลนิธิ EDF และโรงเรียน

 นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลังกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริจาคทุนการศึกษา ซึ่งเป็นคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนริทชุเมคัน  อูจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุน ศึกษาดูงานโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโครงการ (One School One Project) ดูการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคมที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนถึงศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพื่อร่วมหาแนวทางระดมทุนการศึกษาให้น้องๆ นักเรียนไทยที่ยากจนอีกด้วย

จากการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษามากว่า 30 ปี ทำให้มูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล ”ประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว” จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัล “คนดีต้นแบบคุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 55 จังหวัด อย่างใกล้ชิด หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที