แม็คโคร เดินหน้าสานต่อนโยบาย “คู่คิดคู่ธุรกิจคุณ” พร้อมให้บริการชาวจังหวัดปทุมธานี

แม็คโคร เดินหน้าสานต่อนโยบายคู่คิดคู่ธุรกิจคุณ

พร้อมให้บริการชาวจังหวัดปทุมธานี

แม็คโคร เดินหน้าแผนธุรกิจ สานต่อเจตนารมย์การเป็น คู่คิดธุรกิจคุณ ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตปริมณฑล เปิดแม็คโคร สาขาปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากดร.พินิจ บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

นางสุชาดา   อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “แม็คโครเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ระบบสมาชิกในราคาขายส่งแบบครบวงจร ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 28 ปี และได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ สมัครเป็นสมาชิกกว่า 3 ล้านราย ประกอบด้วยสมาชิกร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม  รีสอร์ท ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งจัดสรรสินค้าที่ครบครันคุณภาพดีในราคาขายส่ง เพื่อซื้อไปขายต่อ หรือแปรรูป เพื่อทำกำไรในธุรกิจเป็นเสมือนคลังสินค้าให้ผู้ประกอบการ  ช่วยลดต้นทุนในการเดินทางและช่วยให้สามารถบริหารสินค้าและเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การชำระภาษีต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจชุมชน โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การจ้างพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้แก่ร้านค้าปลีกท้องถิ่นและร้านโชห่วย ทั้งที่เป็นสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” รวมถึงการริเริ่ม และสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ” นางสุชาดา กล่าว

แม็คโคร สาขาปทุมธานี เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ใหม่ สด สะอาด ในราคาขายส่งกว่า 9,000 รายการ ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. บนพื้นที่ 6,830 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์รวม 279 คัน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น  ซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจที่พักโรงแรม รีสอร์ท ให้มีแหล่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการสร้างอาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ในเชิงธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรโดยรวม

 นางสุชาดาทิ้งทายว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพืชผัก และผลไม้เศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลายชนิด ในโอกาสนี้ แม็คโครได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน พืช ผัก และผลไม้ที่จำหน่ายใน แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ มีแหล่งที่มาจากจังหวัดปทุมธานีถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะกล้วยหอมทองสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อพัฒนา ผลักดันและยกระดับมาตรฐานของกล้วยหอมทอง จนได้รับการรับรองในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ตลอดจนเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งในปีนี้ อัตราการจำหน่ายกล้วยหอมทองในแม็คโครทุกสาขา เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 นับได้ว่าเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป และในวันนี้ แม็คโครได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและสโมสรโรตารีปทุมธานี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 15 ทุนอีกด้วย”

 แม็คโครมุ่งมั่นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

ด้วยการบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมและจริงใจ  เคียงคู่สังคมไทยมากว่า 28 ปี

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที