“คณะผู้แทนนครเฉิงตู เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเหมราช”

“คณะผู้แทนนครเฉิงตู เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเหมราช”

นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (กลางขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักลงทุนจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต (กลางซ้าย) กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

Chengdu Delegates Visit Hemaraj’s Industrial Estates

WHA Corporation PCL, led by Ms. Siyaphas Chantachairoj (center right), Director – Corporate Marketing, received a delegation of potential business investors from Sichuan province in China. The exploratory visit to Thailand was organized by Ms. Phantipha Iamsudha Ekarohit (center left), Thai Consul-General in Chengdu. The group was given an extensive tour of the Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate and Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 as part of its mission to study investment opportunities in Thailand.

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที