ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

นางสุนันท์  สันติโชตินันท์ กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  จากนางอนงค์ ไพจิตรประภาพร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อเร็ว ๆ นี้

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที