ไอ.ซี.ซี. จัดกิจกรรม I Love ธรรมะ

ไอ.ซี.ซี. จัดกิจกรรม I Love ธรรมะ

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดย อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Point จัดกิจกรรม “I Love ธรรมะ ครั้งที่ 5 ปรับความคิด เพื่อจิตที่เป็นสุข” นำลูกค้าสมาชิกร่วมเรียนรู้การนำหลักธรรมเพื่อการดำเนินอย่างมีความสุข พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทางพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

Post Author: ladymild