พาณิชย์! ดัน SME ดีเด่นทั่วไทย บุกจีน และเมียนมาร์ ขยายช่องทางตลาด พร้อมโชว์ศักยภาพ SME ในงาน “SME Provincial Champions” วันนี้-16 กรกฎา ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว

พาณิชย์! ดัน SME ดีเด่นทั่วไทย บุกจีน และเมียนมาร์ ขยายช่องทางตลาด พร้อมโชว์ศักยภาพ SME ในงาน “SME Provincial Champions” วันนี้-16 กรกฎา ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว

            กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จัดงาน “สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย” (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์โดยตรง พร้อมทั้งยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอ และจัดจำหน่าย ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 2559ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นพลาซา ลาดพร้าว

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs อยู่ประมาณ  2.7 ล้านราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37ของ GDPทั้งประเทศ แต่SMEs เหล่านี้มักประสบปัญหาขาดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  ปัญหาด้านการตลาดและขาดเงินทุนรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาทั้งหมด  จึงกำหนดให้การส่งเสริมพัฒนา SMEsในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และหาแนวทางบูรณาการเพื่อพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ โดยมอบ สสว.จัดทำแผนงานขับเคลื่อน SME Provincial Champions อย่างเร่งด่วนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

            1) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการคัดเลือก SMEs จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ราย/จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่ม Start Up (เริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 2 ปี), กลุ่ม Rising Star (ดำเนินธุรกิจแล้วและมีศักยภาพ) และ กลุ่ม Turn Around (เป็นธุรกิจที่ประสบปัญหาแต่ยังมีโอกาสในการพัฒนา)

            2) กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทยดำเนินการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต

            3) กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดหาและขยายช่องทางการตลาด โดยกระทรวงฯ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการ

 

            “แผนงานขับเคลื่อน SME Provincial Championsรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย รวม 231 รายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านการตลาด การสร้างกลยุทธ์ทางการค้า ให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้  โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเสริมทักษะด้านการนำเสนอธุรกิจและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตลอดจนพาไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

            การจัดงาน SME ดีเด่นทั่วไทย” ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างSME ดีเด่นของแต่ละจังหวัดกับผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าของ SME Provincial Champions รวมทั้งผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ Smart Enterprise และ Social Enterpriseเช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร โรงแรมและท่องเที่ยว ก่อสร้าง ความสวยความงาม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับและเสื้อผ้ารวมกว่า 200 ร้านค้าพร้อมใจกันขนสินค้าที่เป็นของดี ของเด่น เมนูดัง จากทุกจังหวัดทั่วไทย มาให้ได้ชม ชิม และช็อปอย่างจุใจ

            การจัดแสดง Showcase สินค้าและบริการของ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในด้านแผนการขยายตลาดเพื่อเป็นแนวคิดและแบบอย่างให้แก่ธุรกิจอื่นๆ และ การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์ตลาด ในยุคดิจิทัลผ่านการสัมมนา / เสวนาจากวิทยากรและกูรูผู้เชี่ยวชาญด้าน SME เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจให้โตไวแบบก้าวกระโดด

            นอกจากนี้ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ จะได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและช่องทางการขายในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศดังนี้ มหกรรมการค้าและการลงทุนหลานโจว ครั้งที่ 22 ณ ประเทศจีน เมืองหลานโจว มณฑลกานซูเมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และงานThailand Myanmar Business Connecting การสำรวจตลาดและเจรจาธุรกิจ ณ เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559

SME Provincial Champions จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมแสดงสินค้า หาช่องทางในการต่อยอดทางธุรกิจ และเป็นเวทีสำหรับพบปะคู่ค้าทางธุรกิจ พลาดไม่ได้สำหรับคนที่สนใจในธุรกิจSME ไม่เพียงแต่ท่านจะได้เจอกับธุรกิจดีเด่นในแต่ละจังหวัด ท่านยังได้รับความรู้ ประสบการณ์มากมาย และมีโอกาสได้พูดคุยฟังบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจSME งานเดียวที่ให้ท่านได้ครบทุกอย่างเกี่ยวกับ SME  มากมาย ณ บางกอกคอนเวนชัน เซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 2559SME (1) SME (2) SME (3) SME (4) SME (5) SME (6) SME (7) SME (8) SME (9) SME (10) SME (11) SME (12) SME (13) SME (14) SME (15)

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที