สายการบินเอทิฮัดประกาศกำไรสุทธิ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 การทำกำไรได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การเติบโตที่ประสบความสำเร็จของสายการบิน

สายการบินเอทิฮัดประกาศกำไรสุทธิ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558

การทำกำไรได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การเติบโตที่ประสบความสำเร็จของสายการบิน

  • กำไรสุทธิ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558
  • รายได้รวม 9.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและสินค้า
  • ปริมาณผู้โดยสารยังเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินปริมาณความจุที่นั่งอย่างต่อเนื่อง ก้าวล้ำเกินกว่าการเติบโตของภูมิภาค
  • กลยุทธ์ในการเข้าถือครองหุ้นนั้นทำให้เกิดผลสำเร็จในด้านเครือข่ายการบิน การเพิ่มขึ้นของรายได้และการประหยัดจากขนาดที่ใหญ่ขึ้น
  • รายได้จากพันธมิตรมากถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งต่อผู้โดยสารกว่า 5 ล้านคนเข้ามายังเครือข่ายการบินของสายการบินเอทิฮัด
  • การเติบโตทั่วทั้งธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม รวมถึงการขนส่งสินค้า การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง บริการครัวการบิน การบริการภาคพื้นและรายการสะสมไมล์

ประสิทธิภาพการดำเนินงานเด่นของสายการบินเอทิฮัดในปี พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดสำคัญ พ.ศ. 2558 * พ.ศ. 2557 **
รายได้ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 9.02 7.55
กำไร ก่อนดอกเบี้ย (ต้นทุนทางการเงิน) และภาษีเงินได้(EBIT) (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 259 257
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมค่าจัดจำหน่าย  และการให้เช่า (EBITDAR) (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 1.4 1.1
กำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 103 73
ตัวชี้วัดสำคัญ พ.ศ. 2558 * พ.ศ. 2557 **
ผู้โดยสารทั้งหมด (ล้านคน) 17.6 14.8
ผู้โดยสารที่ก่อให้เกิดรายได้ กิโลเมตร (พันล้าน) 83.2 68.6
จำนวนที่นั่งที่มีให้บริการ กิโลเมตร (พันล้าน) 104.8 86.6
อัตราการบรรทุกของที่นั่งที่มี 79.4% 79.2%
จำนวนของเครื่องบิน 121 110
สายการบินพันธมิตรเที่ยวบินร่วม 49 49
รายได้จากพันธมิตร (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 1,379 1,129
ปริมาณการขนส่งสินค้า (พันตัน) 591 569
จำนวนพนักงาน 26,566 24,206

 

*    พ.ศ. 2558 ตัวเลขที่แสดงข้างต้นนั้นแสดงตามงบการเงินรวมของสายการบินเอทิฮัด

**  พ.ศ. 2557 ตัวเลขที่แสดงข้างต้นนั้นแสดงตามธุรกิจของสายการบินเพียงอย่างเดียว

สายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตส์ ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมี ด้วยกำไรสุทธิถึง 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยรายได้รวมทั้งหมดกว่า 9.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลการดำเนินงานของสายการบินซึ่งเป็นการทำกำไรสุทธิได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนี้ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมค่าจัดจำหน่าย  และการให้เช่า (EBITDAR) ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้รวม

มร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเอทิฮัดกล่าวว่า

“หน้าที่ของเรานั้นคือการสร้างสายการบินที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่เราทำกำไรสุทธิได้ และด้วยผลประกอบการทางการเงินรายปีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แสดงให้เห็นถึงว่าเราได้ดำเนินการไปยังเป้าหมายที่ว่านั่น”

“ความสามารถในการทำกำไรของเรานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา บนพื้นฐานของการเติบโตของตนเองโดยเร่งให้มากขึ้นจากพันธมิตรของเรา”

“เช่นเดียวกับความสามารถในการทำกำไรของการปฏิบัติการ เราก็สร้างมูลค่าให้กับกิจการของเราทั่วทั้งสายการบิน และบนช่องทางธุรกิจเสริมอีกหลายประการ”

งบการเงินของสายการบินเอทิฮัดนั้นได้รับการสอบบัญชีโดย เดอลอยต์ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งทำให้อัตราการบรรทุกดีขึ้น ในขณะที่ปริมาณผู้โดยสารนั้นก้าวล้ำเกินกว่าการเพิ่มขึ้นของความจุที่นั่ง

สายการบินเอทิฮัดได้ขนส่งผู้โดยสาร 17.6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบปีต่อปี การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารนั้นยังเพิ่มมากกว่าการเพิ่มความจุที่นั่งของสายการบินเอทิฮัดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของตลาดระดับภูมิภาค ซึ่งมีการลดลงของอัตราการบรรทุกตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2557*1 ผู้โดยสารที่ก่อให้เกิดรายได้กิโลเมตร (RPKs) ซึ่งวัดถึงการเดินทางของผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 ไปเป็นจำนวน 83.2 พันล้าน ในขณะที่ เจ้านวนที่นั่งที่มีให้บริการกิโลเมตร (ASKs) ซึ่งแสดงถึงความจุของที่นั่งที่มีให้บริการ นั้นโตขึ้น ร้อยละ 21 ไปอยู่ที่ 104.8 พันล้าน

โดยรวมแล้ว สายการบินปฏิบัติการบินไป 97,400 เที่ยวบินเป็นระยะทางกว่า 467 ล้านกิโลเมตร อัตราการบรรทุกเฉลี่ยของทั้งเครือข่ายการบินอยู่ที่ร้อยละ 79.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 79.2 ใน พ.ศ. 2557

จุดหมายปลายทางใหม่ 6 แห่งได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามายังเครือข่ายการบินระดับโลกของสายการบินเอทิฮัด คือโกลกาตา มาดริด ฮ่องกง เอนเตเบ้ เอดินเบอระ และดาร์ เอส ซาลาม และมีการเพิ่มความจุใน 6 เส้นทางบินที่มีอยู่เดิม ด้วยเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้น ความถี่ที่มากขึ้นและการมีการสำรองที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้น

ฝูงบินของสายการบินเอทิฮัดเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ลำ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 121 ลำ เมื่อสิ้นปี ด้วยอายุเฉลี่ย 5.8 ปี ฝูงบินของสายการบินเอทิฮัดนั้นเป็นหนึ่งในฝูงบินที่อายุน้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในอุตสาหกรรม เครื่องบินที่เพิ่มเข้ามานั้นรวมถึง เอ380-800 4 ลำ โบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ 4 ลำ และยังมีการเช่าเครื่องบินมาเพื่อเพิ่มความจุ เอ380 นำมาให้บริการในเส้นทางซิดนีย์และนิวยอร์ก และนำไปให้บริการเป็นเที่ยวบินรายวันเที่ยวที่สองในเส้นทางไปสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ ในขณะที่ 787 เริ่มปฏิบัติการในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างกรุงอาบู ดาบีกับ ซูริค บริสเบน วอชิงตัน ดีซีและสิงคโปร์

กลยุทธ์การเข้าเป็นพันธมิตรนั้นส่งต่อผู้โดยสารมาให้ 5 ล้านคนและเม็ดเงินอีก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นรายได้โดยตรง เช่นเดียวกับความสำคัญของการช่วยลดต้นทุน

กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด นั้นมีฐานอยู่บนข้อตกลงเที่ยวบินร่วมเกือบ 50 ความตกลง และกลยุทธ์การเข้าไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนข้างน้อยในสายการบินบางแห่งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเติบโตในปี พ.ศ. 2558

ข้อตกลงเที่ยวบินร่วมใหม่ที่มีขึ้นใน พ.ศ. 2558 สายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ (PIA) ในขณะเดียวกันการทำเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอทิฮัดกับสายการบินต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงอยู่เดิม ได้แก่ แอร์เซอร์เบีย อเมริกันแอร์ไลน์ส ฟลายนาส เจ็ทแอร์เวย์ส โคเรียนแอร์ นิกิและ เอสเซเว่น ก็ได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สายการบินเอทิฮัดนั้นมีเครือข่ายทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมกันมากกว่า 600 จุดหมายปลายทาง กับสายการบินที่มีความตกลงด้านเที่ยวบินกัน 197 รายและพันธมิตรเที่ยวบินร่วม 49 ราย

เอทิฮัด รีเจียนอล คือสายการบินล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในเครือข่ายสายการบินที่เอทิฮัดเข้าถือหุ้น ซึ่งรวมถึง แอร์เบอร์ลิน แอร์เซเชลส์ เจ็ทแอร์เวย์ส แอร์เซอร์เบีย อลิตาเลียและเวอร์จิน ออสเตรเลีย ซึ่งรายหลังสุดนี้หุ้นส่วนของสายการบินเอทิฮัดได้เพิ่มเป็นร้อยละ 25.1 ในปี พ.ศ.2558  เมื่อรวมกันทั้งหมดสายการบินที่เอทิฮัดเข้าถือหุ้นนี้จะเป็นกลุ่มสายการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยให้บริการผู้โดยสานมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก

กลยุทธ์นี้ได้นำยอดขายให้เพิ่มขึ้นมากทั่วทั้งเครือข่ายเส้นทางการบินทั่วโลกของสายการบินเอทิฮัด โดยมีส่งต่อรายได้จำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 22.1 และส่งต่อผู้โดยสารมายังเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดมากกว่า 5 ล้านคน นอกเหนือจากนั้น สายการบินและสายการบินพันธมิตรที่เข้าไปถือครองหุ้นยังสามารถชี้และพัฒนาการทำงานร่วมกันของธุรกิจและการลดต้นทุน

มร. โฮแกนกล่าวว่า ผลตอบแทนที่สายการบินได้รับจากการเข้าไปลงทุนในหุ้นส่วนของทั้ง 7 สายการบินนั้นมากกว่าจำนวนเงินที่ใช้ไปหลายเท่านัก

“สำหรับการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่าเครื่องบินใหม่ 3 ลำ เราสามารถสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินระดับโลก ดึงดูดลูกค้าใหม่กว่า 5 ล้านคนและรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และทำงานร่วมกันเพื่อลดต้นทุน นี่เป็นธุรกิจที่ชาญฉลาด

“เรามีแนวทางสองแนว ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ เรามองหาพันธมิตรที่จะเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเส้นทางการบิน สร้างรายได้เพิ่มเติมและสร้างการประหยัดจากขนาดที่ใหญ่ขึ้น พันธมิตรของเราทุกรายนั้นได้มอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในระดับนี้”

“พันธมิตรแต่ละรายนั้นต่างมีเป้าหมายกำไรขาดทุนของตนเอง ซึ่งเป็นความรับผิดขอบของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของแต่ละสายการบิน มีหลายสายการบินในจำนวนนี้ เช่น แอร์เซอร์เบีย แอร์เซเชลส์ เจ็ทแอร์เวย์ส และเวอร์จินออสเตรเลีย นั้นก็อยู่ในระดับนี้เช่นเดียวกัน เราสนับสนุนการเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจที่มีความต้องการ เช่น อลิตาเลียและแอร์เบอร์ลิน”

“แม้กระทั่งด้วยการเข้าไปลงทุน อย่างเช่นแอร์เบอร์ลิน ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เพื่อให้สายการบินไปถึงจุดที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืน เรากำลังมองหาผลตอบแทนโดยตรงที่จะคืนกลับมาให้ธุรกิจของเรา เกินไปกว่าความคาดหมายเดิมของเราเราได้รับรายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตรงมายังสายการบินเอทิฮัดและในปัจจุบัน แอร์เบอร์ลินก็ส่งต่อรายได้โดยตรงมากกว่า 150 ล้านดอลาร์สหรัฐฯ ต่อปี เช่นเดียวกับการร่วมมือกันเพื่อลดต้นทุนในหลาย ๆ ด้านซึ่งคิดเป็นจำนวนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือจากนั้น ความสัมพันธ์กับแอร์เบอร์ลินนั้นได้ทำให้เกิดเม็ดเงินมากกว่า 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มายังเศรษฐกิจของกรุงอาบู ดาบี นี่คือสาเหตุว่าทำไมเรายังจะมุ่งมั่นที่จะปรับโครงสร้างของธุรกิจนั้นในขณะที่กำลังก้าวไปข้างหน้า”

ประชาคมการเงินของโลกนั้นยังให้การยอมรับกลยุทธ์ของสายการบินเอทิฮัดอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปีที่ผ่านมา สายการบินเอทิฮัดได้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยการขยายตัวของสายการบินและบริษัทในเครือ เอทิฮัด แอร์พอร์ท เซอร์วิสเซส และสายการบินที่เข้าไปถือหุ้นห้ารายจากเจ็ดรายที่อยู่ในเอทิฮัด แอร์เวย์ส พาร์ทเนอร์ส

มร. โฮแกนกล่าวเสริมว่า “ธุรกรรมที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นนับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมการบิน และความสำเร็จของธุรกรรมนี้ก็ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนในระดับที่สูงยิ่งจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครนี้ เป็นการลงคะแนนแห่งความเชื่อมั่นที่ไม่ได้มีต่อสายการบินเอทิฮัดเท่านั้นแต่ยังมีต่อหุ้นส่วนของเราด้วย”

ในปี พ.ศ. 2558 สายการบินเอทิฮัดนั้นได้รับการจัดอันดับระดับ A พร้อมทั้งคาดการณ์ในระดับที่มั่นคงจากฟิทช์ เรตติ้งส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ใหญ่ที่สุดของโลก ฟิทช์ เรตติงส์ ยังได้ออกการจัดอันดับผู้ออกหลักทรัยพย์ระยะยาว(IDR) ตามด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดของธุรกิจของสายการบินเอทิฮัดและประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์และกลยุทธ์ในพันธมิตรหุ้นส่วน

การเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งธุรกิจด้านต่างๆ ของกลุ่ม รวมไปถึงการขนส่งสินค้า การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ครัวการบินและการบริการภาคพื้น และรายการสะสมไมล์

ในปี พ.ศ. 2558 กลยุทธ์ของสายการบินเอทิฮัดที่จะเปลี่ยนจากสายการบินเดี่ยว ๆ กลายเป็นกลุ่มของการเดินทางและธุรกิจการบินได้ให้ผลที่แข็งแกร่ง ธุรกิจหลักต่าง ๆ ได้แก่ การขนส่งสินค้า การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ครัวการบินและการบริการภาคพื้น และรายการสะสมไมล์ เช่นเดียวกับ ธุรกิจหลักของสายการบินที่เติบโตขึ้น

แผนกขนส่งสินค้าของสายการบินเอทิฮัด นั้นมีผลประกอบการที่ดีใน พ.ศ. 2558 การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ไปเป็นจำนวน 591,000 ตัน ทำให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ประสำความสำเร็จที่สุดของโลก

ด้วยเป็นผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศร้อยละ 88 ทั้งการนำเข้า ส่งออกและส่งต่อสินค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบีในปีที่แล้ว เอทิฮัด คาร์โกได้ขยายการเข้าถึงในระดับโลกมากขึ้นโดยการนำเสนอการขนส่งสินค้าบนระวางสินค้าของเครื่องบินในเส้นทางที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่  6 เส้นทาง ทำให้มีจำนวนจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินโดยสารเป็น 96 จุดหมายปลายทางซึ่งก็มีการขนส่งสินค้าเช่นกัน เอทิฮัด คาร์โกยังได้ขยายบริการการขนส่งสินค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ หลายแห่ง รวมถึง ดาการ์ นูอัคโชท และดูอาลาในแอฟริกา ทำให้มีจุดหมายของเที่ยวบินขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 20 จุดหมายปลายทาง

อีกหนึ่งตัววัดของการเติบโตของสายการบินเอทิฮัดคือการเพิ่มขึ้นของสมาชิกของรายการสะสมไมล์เอทิฮัดเกสท์ได้เพิ่มขึ้น จาก 2.9 ล้านคนเป็น 3.75 ล้านคน หรือโดยเฉลี่ยมีสมาชิกใหม่ 70,000 รายในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2558

สายการบินยังคงเป็นแรงผลักดันในโครงการเพื่อความเป็นเอมิเรตส์ของประเทศ

จนถึงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2558 สายการบินเอทิฮัดได้จ้างงานกว่า 26,566 ตำแหน่งทั่วโลกจากมากกว่า 144 สัญชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีที่ผ่านมา ชาวเอมิราติ ยังคงเป็นสัญชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในสายการบิน ใน พ.ศ. 2558 สายการบินได้ต้อนรับคนสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กว่า 1,200 คนมาเป็นพนักงานทั่วโลกทำให้พนักงานชาวเอมิราติ มีจำนวนมากกว่า 3,000 คน ถือเป็นร้อยละ 29 ของจำนวนพนักงานหลักของสายการบินแห่งชาติแห่งนี้

ตั้งแต่การเริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. 2546 สายการบินเอทิฮัดได้กลายมาเป็นแรงผลักดันสำคัญของโครงการเพื่อความเป็นเอมิเรตส์ของชาติ มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาแรงงานของประเทศและสนับสนุนบทบาทของชาวเอมิราติในภาคดารบินและผลักดันเพื่อความเป็นผู้นำ

สายการบินได้รับการยกย่องด้วยรางวัลต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบินตลอดทั้งปี

สายการบินเอทิฮัดได้รับการขนานนามให้เป็น สายการบินแห่งปี 2559 จากแอร์ทรานสปอร์ตเวิร์ลด ด้วยการยอมรับรูปแบบการเติบโตที่โดดเด่นและการมุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ก็ได้ให้คำนิยามใหม่ของการเดินทางทางอากาศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่สายการบินเอทิฮัดได้รับการประกาศให้เป็นสายการบินชั้นนำของโลกจากงานเวิร์ลด ทราเวล อวอร์ดส

ธุรกรรมทางการเงินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของเอทิฮัด แอร์เวย์ส พาร์ทเนอร์ส ครั้งประวัติการณ์นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นข้อตกลงซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งปีจากแอร์ไฟแนนซ์เจอร์นัล และเป็นรางวัลนิติกรรมสัญญาแห่งการพัฒนาของยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาแห่งปี จากอินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนซิง รีวิว องค์กรด้านข่าวสารการตลาดและ เป็นข้อตกลงด้านการเงินและภาระผูกพันแห่งปีของตะวันออกกลาง จาก โกลบอล ทรานสปอร์ต ไฟแนนซ์

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัดเริ่มให้ปฏิบัติการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2558 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 17.4 ล้านคน จากฐานการบินที่กรุงอาบู ดาบี สายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินหรือมีการประกาศจะทำการบินเที่ยวบินโดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยัง 117 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิ้งจำนวน 122 ลำ และอีกกว่า 204 ลำที่ได้ทำการสั่งซื้อ รวมถึงเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787  จำนวน 71 ลำ เครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 777-X จำนวน 25 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ350 จำนวน 62 ลำ และ เครื่องบินแอร์บัส เอ380 จำนวน 10 ลำ

สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าถือครองหุ้นในสายการบินแอร์เบอร์ลิ น สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ สายการบินเวอร์จิ้น ออสเตรเลีย และสายการบินดาร์วิน แอร์ไลน์ที่มีฐานอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ทำการบินในนามเอทิฮัดรีเจียนนอล  สายการบินเอทิฮัด สายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอทิฮัด รีเจียนนอล สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ และสายการบินนิกิ  เป็นพันธมิตรของเอทิฮัดแอร์เวย์สพาร์ทเนอร์ (Etihad Airways Partners) พันธมิตรของสายการบินครั้งใหม่ที่เป็นการรวมตัวของสายการบินต่างพันธมิตร เพื่อนำเสนอทางเลือกที่มากขึ้นแก่ผู้โดยสารโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายการบินและตารางการบิน อีกทั้งมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม  www.etihad.com

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที