กลุ่ม KTIS มองอุตสาหกรรมเอทานอลโตต่อเนื่อง เหตุเศรษฐกิจดี – รัฐส่งเสริมเกษตรกรรม – ลดมลพิษ

ผู้บริหาร KTBE อุตสาหกรรมเอทานอลกลุ่ม KTIS ฉายภาพทิศทาง […]

หนึ่งอิ่มยิ้มสุขใจกับ ‘ไทยเอกลักษณ์’ โครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนของกลุ่ม KTIS

“เราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน คือ ความยั่งยืนที […]

กลุ่ม KTIS เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียลดต้นทุนปีละ 48 ล้านบาท

กลุ่ม KTIS ชี้โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานผ […]

KTIS ได้โรงไฟฟ้า-เยื่อกระดาษชานอ้อยหนุน ทำรายได้ 6 เดือนแรกกว่า 11,867 ล้านบาท

กลุ่ม KTIS ครึ่งปีแรกได้รายได้สายธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าจ […]