มูบาดาลา ปิโตรเลียม ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมจับมือมูลนิธิ EDF จัดค่าย “รักบ้าน รักทะเล” ปี 3

บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ห่วงใยสังคม […]

มูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพครู จับมืออิเกีย นำคณะครูศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อกลับมาพัฒนาโรงเรียนตนเอง

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย นาง […]

เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึก […]

มูลนิธิ EDF เยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้ สนับสนุนโดย สสส.

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยน […]

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนาง […]

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยน […]

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสังคม “Long Young” มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

คณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิโก จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื […]