มูลนิธิ EDF วางกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

นางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ม […]

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ตั้งวางกล่องรับบริจาคสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF

นางสาวขวัญเรือน เหลียวตระกูล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายประชา […]

มูลนิธิ EDF พัฒนาสังคมการเรียนรู้ จับมืออิเกีย จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เดินหน […]

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมจับมือมูลนิธิ EDF จัดค่าย “รักบ้าน รักทะเล” ปี 3

บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ห่วงใยสังคม […]

มูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพครู จับมืออิเกีย นำคณะครูศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อกลับมาพัฒนาโรงเรียนตนเอง

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย นาง […]