มูลนิธิ EDF ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ “โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา”

มูลนิธิ EDF ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงา […]

เยาวชนโครงการ “ดีกันนะ” ทำดี มอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนของมูลนิธิ EDF

เยาวชนโครงการ “ดีกันนะ” ทำดี มอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนก […]

มูลนิธิ EDF ประชุมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ประชุมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา […]

นักเรียนญี่ปุ่นเชื่อมสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับมูลนิธิ EDF และโรงเรียน

นักเรียนญี่ปุ่นเชื่อมสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับมูล […]

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งเสริมการเรียนรู้จัดอบรมวิชาชีพให้นักเรียน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งเสริมการเรียน […]

มอบประกาศนียบัตร “ไทย ไซเบอร์ คิดส์ ปี2” สานฝันนักเรียนไทยก้าวไกลรับเทคโนโลยียุค 4.0

มอบประกาศนียบัตร “ไทย ไซเบอร์ คิดส์ ปี2” สานฝันนักเรียน […]