เน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา! ม.ศรีปทุม จัดอบรม “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา”

SPU DYNAMIC UNIVERSITY จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทัก […]

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนา […]

เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม กับโอกาสสุดพิเศษ เรียนรู้การเชิดหุ่น โดย มูลนิธิหุ่นสายเสมา

เด็กศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม หนึ่งเดียวในป […]

นศ.ศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งาน กับบริษัท EVENT ระดับโลก “INDEX CRATIVE VILLAGE”

นักศึกษาศิลปะการแสดง SPU DYNAMIC UNIVERSITY เดินหน้าพัฒ […]

คณะนิติศาสตร์ SPU ชลบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง “คุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย” โดย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญช […]

เรียนรู้สู่มืออาชีพ! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ธุรกิจพลังงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาคณะบัญชี SPU DYNAMIC UNIVERSITY ไม่หยุดนิ่งเรื่ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุทธศาสนา พัฒนาจิตอาสาคุณธรรมและจริยธรรม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มรภ.สวนสุนันทา และ มรภ.ธนบุรี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา […]

49ปี SPU ขอเชิญร่วมส่งบทความพัฒนาการสอน “นวัตกรรมการสอน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” ในงาน EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]