Breaking News
Home / ข่าว-ข้อมูล / การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ Thailand 4.0

นิด้า

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐแ …

Read More »

การศึกษานิวซีแลนด์ แชร์ประสบการณ์การศึกษาแนวใหม่ เปิดห้องเรียนแบบนิวซีแลนด์ ให้ทดลองเรียนครั้งแรกในประเทศไทย

การศึกษานิวซีแลนด์ แชร์ประสบการณ์การศึกษาแนวใหม่ เ …

Read More »