เปิดค่าย IBot Camp 2017 เพื่อเยาวชนไทย

เปิดค่าย IBot Camp 2017 เพื่อเยาวชนไทย

เอไอและหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทในวิถีชีวิตและโลกยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี , รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี และผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานร่วมพิธีเปิดค่าย IBot Camp 2017 แก่เยาวชนนักเรียนได้มาสนุกกับการเรียนรู้โลกเทคโนโลยีเอไอหุ่นยนต์ ค้นพบศักยภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมพี่นักศึกษาจากชุมนุมโรบอท มาให้ความรู้และสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  ฝึกปฏิบัติเทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต ณ หอประชุมวิศวกรรมศาสตร์  สจล.

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที