Breaking News
Home / ข่าว-ข้อมูล / กองทุน การเงิน การลงทุน / LHHOTEL เข้าเทรดหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมวันแรก 20 มิ.ย.นี้ มั่นใจศักยภาพ รร.แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่ลงทุนเพิ่มเติมหนุนผลตอบแทนที่ดี

LHHOTEL เข้าเทรดหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมวันแรก 20 มิ.ย.นี้ มั่นใจศักยภาพ รร.แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่ลงทุนเพิ่มเติมหนุนผลตอบแทนที่ดี

 LHHOTEL เข้าเทรดหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมวันแรก 20 มิ.ย.นี้

มั่นใจศักยภาพ รร.แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่ลงทุนเพิ่มเติมหนุนผลตอบแทนที่ดี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เข้าเทรดหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 20มิ.ย.นี้เป็นวันแรก หลังนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในการลงทุน ส่งผลให้ปิดการขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ชูศักยภาพ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ’ ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี มีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ในย่านราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีอัตราเข้าพักในไตรมาส 1/60 ที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 90 เชื่อทรัสต์ LHHOTEL จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักที่ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต

                นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เปิดเผยว่า หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ LHHOTELจะเริ่มเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 20 มิถุนายน 2560  หลังจากได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแก่นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) และนักลงทุนรายใหม่ทั้งที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์และนักลงทุนสถาบัน (Public Offering) โดยกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่13.00 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ปิดการขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ทรัสต์ LHHOTEL ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2581 โดยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ ใกล้แยกราชประสงค์และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นย่านใจกลางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและคนไทย หลังจากเมื่อปลายปี 2558 ทรัสต์ LHHOTEL ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ทำเลอโศก-สุขุมวิท ติดศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้า MRT

“หลังจากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการว่าหลังจากเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.03 บาทต่อหน่วย ในช่วง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น1.0011 บาทต่อหน่วย จากประมาณการเดิมก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.9711 บาทต่อหน่วย” นางสาววีณา กล่าว

นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า มีความมั่นใจในทรัสต์ LHHOTEL เป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่มีศักยภาพในทำเลใจกลางกรุงเทพฯ เนื่องจากมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม ประกอบกับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมและเข้าลงทุนครั้งแรกนั้น ล้วนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพฯ โดยเฉพาะโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่ LHHOTEL เข้าลงทุนเพิ่มเติมนั้น เป็นอาคารสูง 49 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 497 ห้อง พื้นที่ทั้งหมด66,628 ตารางเมตร โดยไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีอัตราเข้าพักร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอัตราเข้าพักร้อยละ 80 อีกทั้งได้ออกแบบห้องพักของโรงแรมที่มีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมในระดับเดียวกันที่อยู่ในทำเลใกล้เคียง จึงสามารถรองรับลูกค้าที่เข้าพักแบบระยะยาวช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านรายได้

ขณะที่อัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต จากปัจจัยภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 29.9 ล้านคน โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

“ทรัสต์ LHHOTEL มีนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่มีคุณภาพ โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี อยู่ในทำเลที่โดดเด่นเช่นเดียวกับโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ที่เข้าลงทุนครั้งแรกนั้น เชื่อว่าจะเกื้อหนุนให้ทรัสต์ LHHOTELมีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น  มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดี รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์” นางสาวเพียงดาว กล่าว

About admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที

Check Also

ผู้ถือหุ้น CPT อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น CPT …

%d bloggers like this: