เสวนา “ทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมคนสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เสวนา “ทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมคนสู่ไทยแลนด์ 4.0”

 

 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ
….โอกาสในการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เพื่อการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สคช. ให้การต้อนรับ ภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมเสวนา

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที